Courses

Course title:Non-traditional Materials in Painting 3
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 1NME3
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Václav Rodek, ArtD. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Netradiční materiály v malbě 3 postupně řeší použití nestandartních laků, a jiných schnoucích materiálů na bázi asfaltu, gumoasfaltu atd. Výuka je kombinovaná s praktickým cvičením malby netradičními materiály s důrazem na konkrétní fenomén malby. Předmět 1NME3 je zaměřen na problematiku práce s nestandartními laky ovlivňující povrch obrazu, s přihlédnutím na materiály ovlivňující bohatost vrstev malířského vyjádření. Problematika malby netradičními materiály je vedena v okruhu věnující se vizuálním a estetickým možnostem materiálů. Studenti získávají teoretické znalosti základních uměleckých děl od počátku 20. století po současnost. Teoretická část výuky se zaměřením na netradiční materiály v malbě je koncipovaná v blocích.