Courses

Course title:Non-traditional Materials in Painting 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Painting
Course code:KMB / 1NME2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Václav Rodek, ArtD. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Netradiční materiály v malbě 2 postupně řeší ovlivnění uměleckého díla technikou malby. Výuka je kombinovaná s praktickým cvičením malby netradičními materiály s důrazem na konkrétní fenomén malby. Předmět 1NME2 je zaměřen na problematiku práce s materiály použitelnými pro asambláž obrazu a jejich spojení se standartními i nestandartními podklady pro malbu. Problematika malby netradičními materiály je představena na odkazové a symbolické rovině materiálů použitých v díle. Studenti získávají teoretické znalosti základních uměleckých děl od počátku 20. století po současnost. Teoretická část výuky se zaměřením na netradiční materiály v malbě je koncipovaná v blocích.