Courses

Course title:Publishing 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1NAK1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G); MgA. Jakub Konvica
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Výuka v předmětu je zaměřena na teorii a praxi, zabývající se nakladatelskou činností. Co všechno je zapotřebí k vydání knihy, co tomu předchází a jak knihu propagovat a dostat ji ke čtenáři. Student získává znalosti a dovednosti v oblasti knižního trhu na základě vlastní zkušenosti z oblastí, jež se přímo týkají vzniku knižního titulu a současně poznáním specializovaných pracovišť (tiskárna, knihárna, nakladatelství, knihkupectví). Studiem literatury, jež se vydavatelské činnosti týká.