Courses

Course title:3D Modeling 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1MOD2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Najbrt, Ph.D. (G); Mgr. Denisa Jánská
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je vést studenta k osvojení pokročilejších praktických dovedností vytváření 3D objektů v PC softwaru tak, aby byl schopen vytvářet objekty a animace digitálního 3D designu.