Courses

Course title:Piano Improvization 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Keyboard Instruments
Course code:KKN / 1LCI1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Daniel Skála, Ph.D. (G)
Language:Czech, English
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět Hra z listu 1 doplňuje výuku hlavního oboru specializace Cimbál v rámci studijního programu Instrumentální hra. Cílem předmětu je rozvíjet, pomocí speciálních cvičení, schopnosti studujících k pohotové orientaci v nepřipraveném partu při hře z listu. Tyto dovednosti a schopnosti jsou rozvíjeny četbou originální cimbálové literatury i transkripcí skladeb původně určených jiným hudebním nástrojům. S tím souvisí i postupné narůstání povědomí studujících o možnostech a rozsahu cimbálové i necimbálové hudební literatury a způsobech její interpretace. Na konci kurzu by studující měli být schopni kvalitního a bezchybného čtení z not bez přípravy.