Courses

Course title:The Course of Non-creative Writing 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Graphics and Drawing
Course code:KGK / 1KNP2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Jiří Havlíček, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Studenti se pomocí textových ukázek a rozborů seznámí se základními pravidly a stavbou psaného projevu. Metodou hledání paralel mezi tvorbou vizuálního obrazu, zvukové kompozice a slovního vyjádření si studenti osvojí práci s textem. Kopírování, přepisování a recyklování jako aktivity, které naučí studenty o psaném projevu víc než zdánlivá originalita sebevyjádření.