Courses

Course title:Book Design Studio 6
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1KND6
Credits:15
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week], Practical classes 6 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G); MgA. Marek Franz; MgA. Jakub Konvica
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je realizace teoretické a praktické části bakalářské práce specializace Knižní design. Průběh tvorby bakalářské práce student intenzivně konzultuje s vedoucím práce, oponentem a případně s odborníky mimo školu. Zkoumá její možnosti prezentace a vlastní obhájení práce. Současně také se připravuje na státní závěrečnou zkoušku oboru Intermediální umění, specializace Knižní design.