Courses

Course title:Book Design Studio 5
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1KND5
Credits:10
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week], Practical classes 6 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G); MgA. Marek Franz; MgA. Jakub Konvica
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Kompletace dosažených znalostí a dovedností z oblasti animace 2D grafiky a 3D modelace, aplikovaných na jednoduché, časově nenáročné úkoly, jež mohou být individuální "tvůrčí laboratoří" studenta pro hledání a zkoušení různých postupů a technologií. Volba tématu a uměleckého žánru bakalářské práce, hledání její formy. Individuální příprava studenta k teoretické (studium pramenů a literatury) a praktické části bakalářské práce.