Courses

Course title:Book Design Studio 4
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1KND4
Credits:8
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week], Practical classes 6 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G); MgA. Marek Franz; MgA. Jakub Konvica
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je umožnění studentům co největší míru svobody ve volbě způsobu řešení zadaných ateliérových úkolů a tím současně rozvíjet jejich umělecké sebevědomí. A to ve smyslu jak koncepčním, myšlenkovém, tak i praktickém, vztahujícím se k výběru technologií z bohaté škály interpretačních možností. Podpořit jejich umělecké ambice a touhu budovat svou značku, umělecké jméno. Získání praktických zkušeností při tvorbě komerčních zadání.