Courses

Course title:Cinematographic Model 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Graphics and Drawing
Course code:KGK / 1KIM1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Semester], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Jiří Havlíček, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Na přednáškách se studenti pomocí filmových ukázek seznámí s historií pohyblivého obrazu v kontextu výtvarného umění. Získají základní představu o vývoji pohyblivého obrazu od konce 19. století do druhé poloviny 20. století, s důrazem na provázanost s jednotlivými uměleckými směry.