Courses

Course title:Cognitive Psychology
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Psychology
Course code:KPS / 1KGPS
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. (G); doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.; Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Studium předmětu je zaměřeno na osvojení základních teoretických přístupů ke studiu kognitivních procesů. Studenti budou seznámeni s podstatou, souvislostmi, teoretickým uchopením a výzkumnými přístupy, které se uplatňují v současné psychologii v oblasti studia kognitivních jevů. Semináře budou teorii doplňovat o aplikaci poznatků z kognitivní psychologie - zejména pak o myšlení a rozhodování v praxi s četnými názornými ukázkami. Předmět doplňuje obecnou psychologii a z části na ni navazuje a dále ji teoreticky i aplikovaně rozvíjí.