Courses

Course title:Intermedia Studio - Course 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1INK2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Tento předmět je určen studentům specializací, které se zabývají klasickými médii. Cílem je rozšířit paletu výrazových prostředků a nabídnout možnosti konceptuální a interdisciplinární práce. Studenti jsou směřováni ke svobodné práci s různorodým materiálem a prostorem, pracují na základě zadaného tématu. Výstupem je dílo, reflektující a rozvíjející téma, se kterým přicházejí studenti. Studenti řeší téma, které zpracovávali ve své dosavadní tvorbě, ale tentokrát k němu přistupují, tak že hledají formu, která je mimo jejich komfortní zónu a dosavadní zkušenosti. Základními teoretickými tématy jsou vztah formy a obsahu a intermedialita.