Courses

Course title:Intermedia Studio - Course 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1INK1
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. art. Pavlína Čierna, ArtD. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Tento předmět je určen studentům specializací, které se zabývají klasickými médii. Cílem je rozšířit paletu výrazových prostředků a nabídnout možnosti konceptuální a interdisciplinární práce. Studenti jsou směřováni ke svobodné práci s různorodým materiálem a prostorem, pracují na základě zadaného tématu. Výstupem je dílo objektového a instalačního typu. Základními teoretickými tématy jsou vztah formy a obsahu a intermedialita.