Courses

Course title:Illustration 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1ILU2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je pochopení dobových kontextů, především na umělecké scéně a jejich vliv na vývoj knižní kultury v Čechách a na Moravě. Osvojení základních znalostí v oboru ilustrace v časovém rozmezí od 19. století až do současné podoby ilustrační tvorby, orientované na knižní, časopisecký, ale i dnešní, často využívaný virtuální prostor.