Courses

Course title:Illustration 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1ILU1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:MgA. Julie Kačerovská, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je vytvořit pracovní a diskusní platformu, ve které mohou studenti prakticky rozvíjet své umělecké představy v návaznosti na literární i odborný text. Současně získávají základní znalosti v oboru ilustrace v časovém kontextu od jeho počátků do 19. a začátku 20. století.