Courses

Course title:Spanish - Morphology
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1GR2S
Credits:5
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Irena Fialová, Ph.D. (G)
Language:Spanish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Předmět Gramatika 2 navazuje na kurz Gramatika 1 a je zaměřen na aktivní zvládnutí základních gramatických pravidel a jazykových jevů specifikovaných v Obsahu předmětu. Cílem předmětu je upevnění gramatických struktur jazyka a jeho gramatických kategorií, automatizovaná produkce samostatných projevů bez systémových chyb.