Courses

Course title:Film Directing 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1FLR1
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Najbrt, Ph.D. (G); Mgr. Vladimír Mráz
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Přednášky probíhají společně s tvůrčím seminářem, cílem je dovést studenty k chápání rozdílného přístupu k režii hraného a animovaného filmu a ke spolupráci s ostatními složkami výrobního štábu. Student je veden k ujasnění si režijních výrazových prostředků, např. vedení herců a vedení kamery. Analýza různých režijních stylů děl světové kinematografie přináší rozšířený pohled na úkol režiséra, na budování schopnosti pochopit odlišné režijní přístupy a styly ve smyslu dramatickém, filosofickém i psychologickém a zároveň být schopen odprezentovat své režijní záměry.