Courses

Course title:Technology 4
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Sculpture
Course code:KSO / 1ECH4
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD. (G); MgA. Martin Mydlarčík, Dr.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je z technologického pohledu probrat veškeré použití nových materiálů v sochařství a příbuzných oborech Kompozitní materiály, sklo a materiály užívané ve 3D digitálních technologiích. Teoreticky probrat historii i konkrétní technologii těchto materiálů s ohledem na možné využití v sochařské tvorbě.