Courses

Course title:Technology 3
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Sculpture
Course code:KSO / 1ECH3
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jaroslav Koléšek, ArtD. (G); MgA. Martin Mydlarčík, Dr.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je z technologického pohledu probrat veškeré použití dřeva a kamene v sochařství a příbuzných oborech. Teoreticky probrat historii i konkrétní technologii těchto materiálů s ohledem na možné využití v sochařské tvorbě.