Courses

Course title:Digital processing of images and digital technology 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1DZO2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Najbrt, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Bližší seznámení s problematikou digitální obrazové kompozice. Osvojení si základů práce v kompozičním programu Adobe After Effects (AE). Vytvoření a prezentace několika projektů digitální obrazové kompozice.