Courses

Course title:Digital processing of images and digital technology 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1DZO1
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Najbrt, Ph.D. (G); MgA. Barbora Mikudová
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou vytváření pohyblivých gifů a jednoduchých animaci v programu Adobe Photoshop, jejich export a umístění na web. Rovněž podrobnější seznámení s programem pro vytváření flashových animací Adobe Flash. Postupné zvládnutí jednotlivých funkcí programu a jejich použití ve vlastní tvorbě.