Courses

Course title:Dramaturgy and Screenplay Writing 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1DRS2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Najbrt, Ph.D. (G); Mgr. Denisa Jánská; Mgr. Vladimír Mráz
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Didaktickým záměrem je směřování k individuálnímu analytickému a interpretačnímu postupu psaní scénáře, konzultovanému s pedagogem. Na pozadí kolokviálně rozebíraných vybraných filmech se do středu zájmu postupně dostanou všechny složky a aspekty filmového díla. Cílem je dovést studenta k uvědomění si rozdílnosti autorské a divácké interpretace a dovést jej k dramaturgickým metodám a postupům uvažování při tvorbě literárního a technického scénáře animovaného filmu. Prezentací vlastních scenáristických nápadů je vznikající individuální dílo podrobeno kolektivní analýze a kritice, určité kolektivní dramaturgii, při níž studenti uplatní hledisko estetických kategorií.