Courses

Course title:Dramaturgy and Screenplay Writing 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1DRS1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Najbrt, Ph.D. (G); Mgr. Denisa Jánská; Mgr. Vladimír Mráz
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Výuka scenáristiky je zacílena na individuální spolupráci studenta s pedagogem, akcentována je osobnost, autorský styl a metodika postupu tvůrčího psaní. Cílem je dovést studenta k chápání rozdílných postupů dramaturgie příběhu různých žánrů a druhů audiovizuálního díla, seznámit jej se základní stavbou dramatu a uvést do problematiky filmové scenáristiky.