Courses

Course title:History of Modern Art 6
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DMU6
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek a cvičení sledující vybrané aspekty dění na světové, resp. evropské umělecké scéně od přelomu 60. a 70. let až po 80. léta. V jednotlivých kapitolách se zaměřuje na dílo důležitých předchůdců konceptualismu a jeho teoretické vymezení, následně se zevrubně věnuje tvorbě nejvýznamnějších představitelů konceptuálních tendencí v USA (S. LeWitt, J. Kosuth, J. Baldessari, ...) a v Evropě (J. Beuys, H. Haacke, ...) v tomto období a zásadnímu vlivu konceptu na změnu celkové situace v tehdejším uměleckém provozu.