Courses

Course title:History of Modern Art 5
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DMU5
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek a cvičení přibližující ve vybraných kapitolách různorodost světového výtvarného umění 50., 60. a 70. let. Po kapitole zaměřené na kinetické umění a op-art a na tvorbu jejich nejvýznamnějších představitelů (A. Calder, V. Vasarely, B. Riley, J. R. Soto, ...) se obšírně věnuje organickým tendencím v poválečném umění (především v architektuře, designu a sochařství) na příkladech tvorby výrazných sochařských osobností činných už před válkou (H. Moore, B, Hepworth, I. Noguchi). Dále bude věnována pozornost uměleckým výrazovým formám mimo klasické výtvarné vyjádření, které popírají dominanci tradičního malířství a sochařství, minimalismu a land-artu (s důrazem na rozdíl mezi americkou a evropskou verzí).