Courses

Course title:History of Modern Art 4
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DMU4
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek a cvičení sledující vývoj evropského a amerického výtvarného umění během 50. a 60. let 20. století, vývoj směřující od abstraktního znovu k figurativnímu směřování v malířství i sochařství. V Evropě se zaměří na období druhé poloviny 50. let, kdy informální tendence postupně nahrazuje nastupující pop-art a kdy se konaly formativní výstavní projekty, na kterých se už podíleli budoucí hlavní představitelé evropského pop-artu (R. Hamilton, E. Paolozzi). Značná pozornost bude věnována důležitým předchůdcům pop-artu v USA (R. Rauschenberg, J. Johns) a následně pak hlavním osobnostem amerického pop-artu (A. Warhol, R. Lichtenstein, T. Wesselmann, J. Rosenquist, C. Oldenburg, E. Ruscha, ...). Přednáškový cyklus završí výklad o neodadaistických tendencích v Evropě, především o francouzských Nových realistech (Y. Klein, J. Tinguely, N. de Saint Phalle, D. Spoerri, Arman, ...).