Courses

Course title:History of Modern Art 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DMU2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek a cvičení sleduje vývoj výtvarného umění od počátku 20. století do vypuknutí 2. světové války. Podává průřez napříč spektrem nejvýznamnějších výtvarných proudů a hledá jejich zakotvení v dobovém myšlení. Přibližuje "vítězství moderny" i tzv. krizi obrazu, antiumění, abstrakci jako nejrealističtější umění, umění strojového věku, umění a propagandu, umělecká díla bez umělce atd. Zároveň zkoumá různé modely interpretace, sociálními dějinami a psychoanalýzou počínaje, přes formalismus až po strukturalismus.