Courses

Course title:History, Culture, Life and Institutions of French Speaking European Countries
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1DK3F
Credits:5
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Iva Dedková, Ph.D. (G)
Language:French
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět navazuje na kurzy Dějiny, kultura a reálie 1-2. Přednášky a semináře pokračují v seznamování studentů s dějinami, kulturou a reáliemi frankofonních zemí. Studenti jsou dále vedeni k interpretaci souvislostí a vztahů mezi historickými, kulturními a společenskými událostmi.