Courses

Course title:Introduction to the History, Culture and Society of Spain and Latin America
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1DK2S
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr. (G)
Language:Spanish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Studium v předmětu předpokládá průběžnou přípravu studenta do výuky. Od studentů se dále vyžaduje 80% aktivní účast na seminářích a prezentace jednoho referátu na téma vztahující se k obsahu předmětu. Závěrečný test probíhá písemnou formou a pro splnění předmětu je vyžadována 70% úspěšnost.