Courses

Course title:History, Culture, Life and Institutions of France 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1DK2F
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Karel Střelec, Ph.D. (G)
Language:French
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět navazuje na kurz Dějiny, kultura a reálie 1. Přednášky a semináře pokračují v seznamování studentů s dějinami, kulturou a reáliemi Francie. Studenti jsou dále vedeni k interpretaci souvislostí a vztahů mezi historickými, kulturními a společenskými událostmi.