Courses

Course title:Realien der deutsprachigen Länder 2 / German studies 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of German Studies
Course code:KGE / 1DK2
Credits:4
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. et doc. Mgr. Iveta Zlá, Ph.D. (G); Alexandra Kroiss, BA MA
Language:German
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Předmět navazuje na kurz Dějiny, kultura a reálie 1. Přednášky a semináře pokračují v seznamování studentů s dějinami, kulturou a reáliemi země/zemí studovaného jazyka. Studenti jsou dále vedeni k interpretaci souvislostí a vztahů mezi historickými, kulturními a společenskými událostmi.