Courses

Course title:Introduction to the History, Culture and Society of Spain and Latin America
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1DK1S
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr. (G)
Language:Spanish
ISCED F broad:Arts and humanities
Annotation:Přednášky a semináře uvádějí studenty do problematiky dějin, kultury a reálií hispanofonních zemí. Na základě historických pramenů se studenti seznámí s dějinami, kulturou a reáliemi dané země (zemí). Studenti jsou dále vedeni k interpretaci souvislostí a vztahů mezi historickými, kulturními a společenskými událostmi.