Courses

Course title:History, Culture, Life and Institutions of France 1
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Romance Studies
Course code:KRO / 1DK1F
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Karel Střelec, Ph.D. (G)
Language:French
ISCED F broad: 
Annotation:Semináře uvádějí studenty do problematiky dějin, kultury a reálií země/zemí studovaného jazyka. Na základě historických pramenů se studenti seznámí s dějinami, kulturou a reáliemi Francie. Studenti jsou dále vedeni k interpretaci souvislostí a vztahů mezi historickými, kulturními a společenskými událostmi.