Courses

Course title:Art History 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DJI1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek a cvičení mapující vývoj evropského umění od prvních století našeho letopočtu až do éry vrcholného středověku, doplněný exkurzem zhodnocujícím význam antické kultury v dalších etapách výtvarného vývoje. V jednotlivých lekcích je kladen důraz na postižení základních morfologických a ikonografických aspektů vizuální kultury daného období, včetně přiblížení sociopolitického, ideologického a hospodářského kontextu.