Courses

Course title:Art History of Post - 1945 4
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DJA4
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek sledující vybrané aspekty dění na světové, resp. evropské umělecké scéně od přelomu 60. a 70. let až po léta 80. V jednotlivých kapitolách se zaměřuje na nejvýznamnější vývojové tendence v umění tohoto období. Konceptuální tendence (předchůdci). Konceptuální umění a jeho zásadní vliv na celkovou situaci v tehdejším uměleckém provozu - v USA (S. LeWitt, J. Kosuth, J. Baldessari, ...) a v Evropě (H. Haacke, D. Buren, J. Beuys, M. Broodthaers, ...), performance a body-art (Fluxus, ...).