Courses

Course title:Art History of Post - 1945 3
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DJA3
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek přibližující ve vybraných kapitolách různorodost světového výtvarného umění 50., 60. a 70. let. Organické tendence v poválečném umění - v architektuře, designu a sochařství - tvorba výrazných sochařských osobností činných už před válkou (H. Moore, B, Hepworth, I. Noguchi). Umělecké výrazové formy mimo klasické výtvarné vyjádření - popírání dominance tradičního malířství a sochařství. Průřez nejvýznamnějšími vývojovými tendencemi a směry - minimalismus, land-art (s poukazem na rozdíl mezi americkou a evropskou variantou).