Courses

Course title:Art History of Post - 1945 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DJA1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek zabývající se převážně americkým výtvarným uměním ve dvou desetiletích po druhé světové válce. Úvodní exkurz do dění na evropské umělecké scéně těsně před válkou. Emigrace evropských avantgardních umělců do USA. Vliv evropského předválečného umění s kořeny v období tzv. klasické moderny na generaci začínajících amerických umělců. New York jako hlavní centrum poválečného uměleckého dění - abstraktní expresionismus a jeho modifikace (J. Pollock, W. de Kooning, F. Kline, R. Motherwell, pacifická škola, malba barevných polí, D. Smith).