Courses

Course title:History of Graphic Design 2
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Graphics and Drawing
Course code:KGK / 1DGD2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer (G); Mgr. Kateřina Přidalová
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem výuky předmětu KGK / BDGD2 "Dějiny grafického designu II" je základní seznámení studenta s problematikou historie grafického designu od 40. let 20. století do 1. desetiletí 21. století, a to jak ve světě, tak i v prostředí českých zemí. Předmět "Dějiny grafického designu II" se soustředí především na design knih, plakátů, corporate identity, tvorbu písma, ale také na nové oblasti grafického designu, které se začaly objevovat na konci 20. století s příchodem digitálních médií.