Courses

Course title:History of Graphic Design 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Graphics and Drawing
Course code:KGK / 1DGD1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:dr hab. Justyna Szklarczyk-Lauer (G); Mgr. Kateřina Přidalová
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem výuky předmětu KGK / BDGD1 "Dějiny grafického designu I" je základní seznámení studenta s problematikou historie grafického designu od počátku 19. století do začátku II. světové války, a to jak ve světě, tak i v prostředí českých zemí. Předmět "Dějiny grafického designu I" se soustředí na design knih, plakátů, corporate identity a tvorbu písma.