Courses

Course title:History of Photography 4
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1DFO4
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Student by měl získat základní orientaci v české fotografii od druhé světové války do konce doby normalizace a to s ohledem na základní kontext dějin techniky fotografie a dějin umění obecně.