Courses

Course title:History of Photography 3
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1DFO3
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Bártl, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Student by měl získat základní znalosti z dějin fotografie od čtyřicátých let 20. století až do 90. let 20. století, seznámit se s nejdůležitějšími autory, jejich dílem. Měl by být schopen vnímat fotografii v kontextu celého výtvarného umění a společnosti dané doby.