Courses

Course title:Chapters on History of Czech Visual Art I.
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DCE1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Hana Vorlová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Jednosemestrální cyklus přednášek a cvičení věnující se výtvarnému umění v českých zemích od přelomu 19. a 20. století až po první světovou válku. Nabízí přehled nejdůležitějších výtvarných směrů, transformovaných specifickými podmínkami v českých zemích. Vedle spolkových aktivit a umělecké činnosti členů skupin reagujících na aktuální vývoj v evropském umění (SVU Mánes, Osma) věnuje prostor i tvorbě solitérních osobností (F. Bílek, J. Váchal, J. Zrzavý, ...).