Courses

Course title:Chapters from History Czech Visual Art after 1945 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of the Theory and History of Fine Arts
Course code:KTD / 1DCD1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:PhDr. et PhDr. Kateřina Štroblová, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cyklus přednášek je věnován základnímu přehledu vývoje československého a českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti.