Courses

Course title:Sight Reading and Orchestral Scores Violin 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Keyboard Instruments
Course code:KKN / 1COP1
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Daniel Skála, Ph.D. (G)
Language:Czech, English
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět Hra cimbálových orchestrálních partů 1 doplňuje výuku hlavního oboru specializace Cimbál v rámci studijního programu Instrumentální hra. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum znalostí a dovedností studujících o ty, které podmiňují jejich případné budoucí uplatnění v profesi orchestrálních hráčů. Cílem předmětu je seznámit studující se stěžejními díly orchestrálního repertoáru. Na konci kurzu by studující měli být schopni kvalitního provedení nastudovaného orchestrálního repertoáru.