Courses

Course title:Piano Improvization 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Keyboard Instruments
Course code:KKN / 1CIM2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Daniel Skála, Ph.D. (G)
Language:Czech, English
ISCED F broad: 
Annotation:Cimbálová improvizace 2 je studijním předmětem specializace Cimbál v rámci studijního programu Instrumentální hra. Individuální výuka je zaměřena na propojení teoretických hudebních znalostí a nástrojových dovedností na základě různých improvizačních technik a přístupů. Zároveň cílí na posílení psychologických a sebepoznávacích dovedností a principů, které zefektivňují pracovní postupy a odbourávají stres při provádění hudby. Cílem předmětu je postupný rozvoj tvůrčích dovedností ve spojitosti s budováním stabilní teoretické a informační základny, která umožní studujícím flexibilní přístup k jakémukoliv hudebnímu a notovému materiálu. Dalším cílem je bezproblémová aplikace hudebně-teoretických znalostí do praxe cimbálové hry.