Courses

Course title:Czech 2 (editing, standards)
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Czech Language
Course code:KCJ / 1CES2
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Kristýna Kovářová, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je určen studentům programů bakalářského nebohemistického studia, zejména cizích jazyků, kteří musí ovládat zásady psané i mluvené komunikace v českém jazyce. Předmět realizovaný formou semináře a konzultací nad zadanými úkoly se zaměřuje na psaní textů odborného, publicistického, administrativního a uměleckého stylu (např. anotace, úvod k závěrečné práci, recenze atd.) a na jejich kritickou analýzu. Kromě samotného psaní textů budou studenti pod vedením vyučujícího také hodnotit práci svých kolegů. Předmět navazuje na předmět KCJ/1CES1 Čeština 1 (norma, pravopis, ml. projev). Podmínkou (prerekvizita) je úspěšné absolvování předmětu KCJ/1CES1.