Courses

Course title:Studio Workshop 1
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1ATW1
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 5 [Days/Semester]
Name of the lecturer:doc. Mgr. Jiří Surůvka (G); MgA. Barbora Mikudová
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem výuky předmětu Ateliérový workshop je seznámení studentů ateliéru Video-multimédia-performance s novým prostředím mimo půdu školy, pěti až sedmidenní koncentrace v čase a prostředí, možností vytvářet tým a praktické konfrontace individuálního a kolektivního přístupu k tvorbě a jeho následné implementace do vlastní tvorby. Přístup ke studentům je individuální a podle probíraných disciplín v daném ročníku, studenti jsou vedeni k hledání genia loci, zaměřují se na vnímání krajiny a historie místa jako inspiračního zdroje pro vytváření vlastních uměleckých výstupů.