Courses

Course title:Current Problems of Modern History
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of History
Course code:KHI / 1APRD
Credits:4
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Practical classes 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D. (G); Mgr. Jan Pezda, Ph.D.
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Na přednáškách budou studenti seznamováni s vybranými společenskými procesy a problémy, které byly důležité zejména pro evropskou civilizaci v 19., 20. a začátku 21. století.