Courses

Course title:History of Animated Film 4
Faculty:Faculty of Fine Arts and Music
Department:Department of Intermedia Studies
Course code:KIM / 1AFM4
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Lukáš Najbrt, Ph.D. (G); Mgr. Denisa Jánská
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem je seznámení studentů s událostmi, osobnostmi a díly historie světové animované tvorby po skončení 2. světové války až do 80. let 20. století. V kontextu s přednášenou látkou proběhnou analýzy filmových děl z tvorby daného období (pedagogický výklad, referát studenta, diskuse), při nichž se studenti seznámí se stěžejními díly tvorby tvůrců animovaného filmu Evropy, USA a Kanady.