Courses

Course title:Psychology of changing for good
Faculty:Faculty of Arts
Department:Department of Psychology
Course code:KPS / 0PSZL
Credits:3
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 1 [Hours/Week], Seminar 1 [Hours/Week]
Name of the lecturer:Mgr. Aleš Neusar, Ph.D. (G)
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Získání "know how", jak pomoci kýžené změně u sebe či náročné nebo nutné změně u druhých (ať už jde o blízké lidi nebo ve firemním kontextu). Znalost procesů změny a vhodných nástrojů změny v rámci různých fází změny - schopnost aplikace těchto poznatků v reálném světě. Možnost zakusit si sebe-změnu na sobě, případně se vzdělat, jak je možné zvýšit efektivitu změn, snížit riziko relapsu apod.